ธุรกิจของบริษัท

 
 
ระบบไฟฟ้า และสื่อสาร
รับเหมาติดตั้ง ระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร
• ระบบไฟฟ้าแรงสูง
• ระบบไฟฟ้าแรงต่ำ
• ระบบโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์
• ระบบเสียง
• ระบบแจ้งสัญญาณเพลิงไหม้อัตโนมัติ
• ระบบเสาอากาศทีวีรวม
• ระบบป้องกันฟ้าผ่า และการต่อลงดิน
• ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ
• ระบบรักษาความปลอดภัย
 
ระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย
รับเหมาติดตั้ง ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภัย
• ระบบน้ำประปา
• ระบบระบายน้ำฝน
• ระบบระบายน้ำทิ้ง
• ระบบบำบัดน้ำเสีย
• ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ
 
ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ
ระบบเหมาติดตั้ง ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ
• ระบบเครื่องทำน้ำเย็น
• ระบบท่อระบายความร้อน และระบบหล่อเย็น
• ระบบเครื่องปรับอากาศชนิดแยกส่วน
• ระบบพัดลมระบายอากาศ
• ระบบการจัดการควบคุมเครื่องทำน้ำเย็น
 

 

 
+ ระบบไฟฟ้า และสื่อสาร
+ ระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย
+ ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ
 
 
ผลงานที่ผ่านมา
 
 
ที่อยู่บริษัท
บริษัท ซิตี้เพาเวอร์ จำกัด 236/6 อาคารศรีวราแมนชั่น 1 ซ.นาทอง
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร    : (662) 641-2255
แฟกซ์ : (662) 641-2249
 
โรงงาน
20/216-7 หมู่ 6 ถ.พระราม 2 ต.คอกกระบือ
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
© 2015 City Power Co.,Ltd. All rights reserved.