ธุรกิจของบริษัท
บริษัท ซิตี้เพาเวอร์ จำกัด เริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2532 ประกอบธุรกิจให้บริการรับเหมางานระบบประกอบอาคาร สำหรับอาคารศูนย์การค้า, โรงแรม, อาคารสำนักงาน, อาคารพาณิชย์, โรงงาน, โรงพยาบาล เป็นต้น
 
รายชื่อลูกค้าของบริษัท

   

   

   

   

    

   

   

   

 

 

 

 
 
+ ระบบไฟฟ้า และสื่อสาร
+ ระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย
+ ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ
 
 
ผลงานที่ผ่านมา
 
 
ที่อยู่บริษัท
บริษัท ซิตี้เพาเวอร์ จำกัด 236/6 อาคารศรีวราแมนชั่น 1 ซ.นาทอง
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร    : (662) 641-2255
แฟกซ์ : (662) 641-2249
 
โรงงาน
20/216-7 หมู่ 6 ถ.พระราม 2 ต.คอกกระบือ
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
© 2015 City Power Co.,Ltd. All rights reserved.