จัดอบรมการใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้น ประจำปี 2559
วันที่ 20 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของบริษัทฯ ได้จัดอบรม วิธีอพยพเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ และการใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้น ให้กับพนักงาน เพื่อให้เกิดทักษะ ความเข้าใจ และสามารถใช้ถังดับเพลิงในการดับไฟเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธี เมื่อมีเหตุเพลิงไหม้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
+ Electrical and Communication System
+ Sanitary and Fire Protection System
+ Air Conditioning and Ventilation System
 
 
 
Project Reference
 
 
Head Office
236/6 Srivara Mansion 1, Soi Nathong, Ratchadapisek Rd., Dindaeng Dindaeng 
Bangkok 10400 Thailand 
Tel  : (662) 641-2255
Fax : (662) 641-2249
 
Workshop
20/216-7 Moo 6 Rama 2 Rd., Kog-Gra-Bue,
Muang, Samutsakorn 74000
© 2015 City Power Co.,Ltd. All rights reserved.