จัดอบรมการใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้น ประจำปี 2559
วันที่ 20 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา ทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยของบริษัทฯ ได้จัดอบรม วิธีอพยพเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ และการใช้ถังดับเพลิงเบื้องต้น ให้กับพนักงาน เพื่อให้เกิดทักษะ ความเข้าใจ และสามารถใช้ถังดับเพลิงในการดับไฟเบื้องต้นได้อย่างถูกวิธี เมื่อมีเหตุเพลิงไหม้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
+ ระบบไฟฟ้า และสื่อสาร
+ ระบบสุขาภิบาล และป้องกันอัคคีภัย
+ ระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ
 
 
ผลงานที่ผ่านมา
 
 
ที่อยู่บริษัท
บริษัท ซิตี้เพาเวอร์ จำกัด 236/6 อาคารศรีวราแมนชั่น 1 ซ.นาทอง
ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทร    : (662) 641-2255
แฟกซ์ : (662) 641-2249
 
โรงงาน
20/216-7 หมู่ 6 ถ.พระราม 2 ต.คอกกระบือ
อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
© 2015 City Power Co.,Ltd. All rights reserved.